Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

8 жовтня 2014

Що турецько-татарські джерела можуть змінити в історії України?

Що турецько-татарські джерела можуть змінити в історії України?

Для участі у лекції просимо зареєструватися

Оскільки усі писемні пам'ятки відображають події, людей та своїх творців, османські джерела оцінюються в усіх цих трьох аспектах.

Як джерело відомостей про події османські джерела мають ключове значення для історії Півдня України упродовж трьох століть панування Османської імперії. Та навряд чи вони принесуть сенсаційні відкриття, що здатні цілком переінакшити уявлення про минуле цього регіону та України в цілому. Ні. Османці таки відступили ці території Російській імперії, а отже двісті років тому Північне Причорномор'я перестало бути частиною Близького Сходу і перетворилося на Південну Україну. Та все ж без османських джерел минуле цього регіону є білою плямою в історії України, а на браку знань можливі  агресивні політичні спекуляції, наприклад, про відсутність на півдні України цивілізованого життя до російського завоювання.

Щодо погляду на українців, то османські джерела відбивають погляд ворога, який поступився українцям. Це дозволяє дооцінити досягнення українців, тим більше, що османці не мовчали про них, хоча культурна специфіка османського читача не передбачала симпатії у висловлюванні ставлення до них. Досягненням українців є те, що вони першими у світовій історії поклали край воєнному та господарському пануванню кочових скотарів на території Євразійського степу. Слава європейської житниці, яка до сих пір зберігається за Україною, є прямим наслідком перетворення Євразійського степу на український. Особливої цінності османському поглядові на українців надає зрозуміла відсутність навіть натяку на російську редакцію, що така настирлива для поосманського часу.

Нарешті, османський погляд багато що розповідає про самих османців та їхніх підданців, як от кримські татари, ногайці, громади немусульман, як от православних греків, вірмен, іудеїв, інших. Але оскільки самі османці були нащадками цивілізації кочових скотарів, яка панувала у Євразії кілька тисяч років, а проте залишила дуже мало писемних слідів,  то османські джерела заразом придатні для вивчення культури степової цивілізації узагалі, незважаючи на сліди сильного впливу ісламської релігії. Знання її важливе не лише для того, щоби ввічливо вшанувати минуле, якому нема вороття. Набагато важніше відкрити релікти степового минулого, що здаються тепер уже українською національною традицією. Адже українці, опановуючи степову домівку кочових скотарів, не могли не переймати і їхню культуру, адже від неї, не менше, ніж від воєнної науки, залежало саме виживання  у степу.

Олександр ГАЛЕНКО народився 1960 р. у м. Дніпродзержинську. Закінчив історичний факультет Київського державного університету. В аспірантурі Інституту історії України Національної Академії наук України вимушено займався історією радянської України. Далі самотужки опанував османсько-турецьку та інші східні мови. Працював у декількох установах Національної Академії  наук України. Зокрема узяв участь у створенні Інституту сходознавства, в якому у 1995-1999 рр. обіймав посади заступника директора з наукової роботи та виконуючого обов'язки директора. Тривалий час стажувався у Кебриджському університеті, Вищій школі суспільних наук у Парижі, Прінстонському та Гарвардському університетах. Нині - керівник Сектора дослідження цивілізацій Причорномор'я в Інституті історії України НАНУ. Також є співробітником Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, де вивчає мистецтво ісламських країн. На кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія» викладає  (доцент) історію Османської імперії та степових держав Євразії.

Лекція відбудеться о 18:30, у прес-центрі інформаційного агентства «Українські Новини» (Київ, вул. Еспланадна, 20, 1-й поверх, М «Палац спорту»)

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org