Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

12 листопада 2014

Передумови виникнення Кримського ханату

Передумови виникнення Кримського ханату

Для участі у лекції просимо зареєструватися

Лекція присвячена передумовам та історії виникнення Кримського ханату. Хронологічно вона охоплює період з початку 80-х рр. XIV ст. до 1442 р., коли Хаджи Гірей Хан зайняв престол своїх менш вдалих предків у Кримському улусі.

Лекція поділена на три нерівновеликих частини: перша - це короткий огляд джерел; друга присвячена проблемам вивчення історії Кримського ханату; а третя - власне самій історії його виникнення.

За період з кінця XIV ст. до майже середини XV ст. Кримський улус пройшов складну історію становлення як окремої від Золотої Орди держави. Перші кримські хани з'явилися за згодою правителів Золотої Орди (80-і рр. XIV ст. - 1420-і рр.). Наступні хани, які розпоряджалися на Кримському півострові (1420-1442 рр.), не бачили Кримський улус у якості окремої від Золотої Орди держави і використовували його як опорну базу для розширення своєї влади у центральні ординські володіння.

Лише тимчасово відмовившись від спроб заволодіти всією Золотою Ордою та спираючись на допомогу Великого князівства Литовського Хаджи Гірей Хан зумів відносно стабілізувати владу в межах колишнього Кримського улусу та заснувати нову династію татарських володарів.

Владислав ГУЛЕВИЧ, 1974 р. н. У 2003 р. закінчив історичний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра давньої і нової історії України, магістр історії. Досліджує історію виникнення та становлення Кримського ханату (кін. 13 ст. - 1482 р.). Працює в Апараті Верховної Ради України.

Наукові інтереси: історія Кримського ханату, історія Київського князівства у складі Великого князівства Литовського, Унії Великого князівства Литовського з Польським королівством 1386-1569 рр.

 

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org