Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

19 листопада 2014

Культурна мозаїка Криму

Культурна мозаїка Криму

Для участі у лекції просимо зареєструватися

Кримський півострів в усі періоди його письмової історії був перехрестям культур. В давнину тут переплелися культури греків, скіфів і таврів, в середні віки - нащадків вірмен, готів, греків, гунів, євреїв, генуезців, тюрків, хозар і ін. Не менша етнокультурна і конфесійна строкатість характеризує Крим в XIX - напочатку XXI ст.

У доповіді-презентації будуть представлені різні групи сучасного населення півострова з локалізацією території їх розселення на півострові в історичній ретроспективі, особливостями культури і побуту, аналізом їх сучасного стану. Увагу буде приділено особливостям формування спільних рис в матеріальній та духовній культурі населення півострова в період Кримського ханства. Вони яскраво відображені в сучасній культурі вірмен, греків, караїмів, кримських татар і кримчаків, у тому числі тих, хто вже давно не проживає на території півострова, як, наприклад, караїми Литви, вірмени та греки Надазов'я. Показані міграції в Крим та етнокультурні особливості білорусів, болгар, євреїв, німців, поляків, естонців, чехів, росіян, українців та ін. Характеризується сучасний стан різних етнічних культур у Криму та актуальні проблеми їх збереження та розвитку.

Маргарита АРАДЖИОНІ - кандидат історичних наук (1995 р.), старший науковий співробітник (з 2006 р.). З 1995 по 2014 рр. працювала у Кримському відділенні Інституту сходознавства НАН України. Фахівець з етнічної історії та культури населення Півдня України, зокрема, вірмен, греків, кримських татар та інш. Багато років досліджує міжетнічні взаємини, питання протидії ксенофобії й формування толерантності і культури миру у дітей та дорослих, здійснює менеджмент наукових та освітніх проектів. З 2001 р. по теперішній час очолює групу фахівців, яка розробляє та впроваджує спеціальний курс виховної спрямованості «Культура добросусідства» для зниження рівня міжетнічної та міжконфесійної напруги й формування толерантності. Займається популяризаторською та просвітницькою діяльністю (розробляє освітні програми, сприяє розвиткові міжкультурного просвітництва, етнокультурного туризму, консультувала КРЗ «Етнографічний музей» у Сімферополі). Була організатором численних конференцій та редактором-укладачем низки наукових та науково-методичних збірок, навчальних посібників; творчий доробок складає більш ніж 120 публікацій. З березня 2014 р. як внутрішньо переміщена особа з Криму мешкає у Києві. З травня 2014 р. - провідний науковий співробітник Інституту сходознавства імені А. Кримського НАН України.

Лекція відбудеться о 18:30, у прес-центрі інформаційного агентства «Українські Новини» (Київ, вул. Еспланадна, 20, 1-й поверх, М «Палац спорту»)

 

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org