Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

17 червня 2015

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження

Програма імені Фулбрайта в Україні запрошує Вас на презентацію моніторингового дослідження «Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження», що відбудеться у середу, 17 червня 2015 р. (м. Київ, вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, М «Палац Спорту»).

Результати дослідження представить президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас Фініков.

Початок - о 18:00.

В основу аналітичного звіту покладено принципи міждисциплінарності та компаративності, що дозволило поєднати методи фактографічних, статистичних та соціологічних досліджень, аналізу програмних і нормативних документів, великих інформаційних масивів з Інтернет та соціальних мереж, спеціалізованої та громадсько-політичної преси. Важливу роль відігравав постійний моніторинг реальних процесів у галузі в період швидких змін. Брак національної освітньої статистики, її неспівставність з європейською змусили авторів виконати чимало самостійних оцінок та розрахунків низки важливих для аналізу кількісних показників. До роботи над текстом було залучено експертів Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», вчених-соціологів, політологів, економістів і педагогів, лідерів Української асоціації студентського самоврядування, що дозволило, на думку авторів, отримати більш незалежний, системний та комплексний погляд на національну вищу школу з урахуванням особливостей інтересів різних груп стейкхолдерів.

Робота над аналітичним звітом тривала з останніх місяців 2013 до кінця листопада 2014 року і в цей період автори стали свідками або учасниками багатьох подій у сфері вищої освіти, яка зазнавала досить швидких змін. Найбільш важливою з них стало ухвалення нової редакції Закону України «Про вищу освіту», який тепер знаходиться на стадії повільної, але послідовної імплементації. Участь частини авторського колективу в розробленні проектів Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років та Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року збагатила дослідження новим розумінням перспектив розвитку галузі, а також дозволила запропонувати внесення до названих документів пропозицій з вирішення низки окреслених у звіті проблем.

Для участі у заході просимо зареєструватись