Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

20 березня 2019

Семінар Оксани ЛЯЛЬКИ: "Я знаю, що це, але не можу сказати!" Як живуть люди з набутими неврологічними розладами мови в Україні?!

Семінар Оксани ЛЯЛЬКИ: "Я знаю, що це, але не можу сказати!" Як живуть люди з набутими неврологічними розладами мови в Україні?!

20 березня о 15:00 в Американському домі (вул. Пимоненка, 6) відбудеться семінар "Я знаю, що це, але не можу сказати!" Як живуть люди з набутими неврологічними розладами мови в Україні?!

Лекторка: фулбрайтівська дослідниця Оксана ЛЯЛЬКА, joined PhD. Доктор філософії у сфері когнітивних досліджень з об'єднаним дипломом від університетів: Ньюкасла /UK/, Макваре /AU/, Потсдама /DE/, Тренто /IT/, Ґронінґена /NL/. Після повернення в Україну у 2017 році д-р Лялька працює над формуванням професії ‘терапевт мови і мовлення'.

Гість семінару: Дмитро ТРІБОЙ. Магістр логопедії Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, Сержант ЗСУ України. Унаслідок кульового поранення у грудні 2017 року Дмитро отримав розлади мови (афазія).

Передбачена он-лайн трансляція з Американського Дому https://www.youtube.com/channel/UCBSuJVMXduZ2J7-ti7QtXmg

Приблизно 30% осіб, які перенесли інсульт, отримує розлади комунікації. А якщо врахувати осіб, які отримали такі розлади внаслідок ДТП, поранення на фронті тощо, то без перебільшення слід констатувати, що десятки тисяч дорослих українців щорічно опиняється у повній комунікативній ізоляції.

Як живуть ці люди в Україні? Що Україна пропонує людям з набути розладами комунікації, чи взагалі пропонує і знає про них?

Не лише поговоримо, але й з перших уст дізнаємось досвід життя з одним із комунікативних розладів - афазією (розлади мови) від сержанта ЗСУ, Магістра логопедії, Дмитра Трібоя. У 2017р. внаслідок кульового поранення на фронті Дмитро отримав центральне ураження мови і мав усі прогнози залишитись абсолютно безмовним. Як живе Дмитро сьогодні? Як справляється у повсякденному житті?

Про це та багато іншого поговоримо на семінарі.

Оксана ЛЯЛЬКА:

Основним предметом моєї професiйної дiяльностi є кросмодальне вивчення живої мови на межi лiнгвiстики, психологiї, медицини, когнiтологiї та нейронауки. Вивчення клiнiчних аспектiв мови стало предметом мого дисертацiйного дослiдження, яке я здiйснювала на базi Iнституту мовознавства iм. О.О. Потебнi НАНУ. Однак недостатнє вивчення цiєї проблематики в Українi спонукало до її вивчення в iнших країнах. У 2012 роцi я отримала змогу поглибити свої знання у цiй сферi у Сполучених Штатах Америки у рамках програми iм. Фулбрайта і працювати з професоркою Лізою Менн та доценткою Ґейл Рамсберґер. Вiдразу ж пiсля закiнчення цiєї програми, я виграла ґрант на здійснення дисертацiйного дослiдження у рамках Мiжнародної Докторської Програми Експериментальних Пiдходiв до Мови i Мозку IDEALAB (Newcastle University /UK/, Macquarie University /AU/, Potsdam University /DE/, University of Trento /IT/, Gronningen University /NL/) під керівництвом професорів Девіда Науварда, Ліндсі Нікельз і доцентки Джулі Моріс.

Позаяк проблеми неврологiчних комунiкативних розладiв залишаються поза увагою українського суспiльства, після повернення в Україну у 2017 році я розпочала активну клiнiчну, громадську і наукову дiяльнiсть у цій сфері.

Щоб визначити масштаби проблеми, я почала формувати український банк даних афазії. Щоб довести ефективність і необхідність терапії комунікації надаю послуги комунiкативної терапiї дорослим особам, якi перенесли iнсульт або отримали ЧМТ. Для розробки сучасного стандартизованого тесту на визначення афазії розробляю серію функціональних корпусів української мови. Для пiднесення соцiальної обiзнаностi, я створила проект "Афазiя - не вирок!". Для соцiального залучення осiб з когнiтивно-комунiкативними розладами, веду Клуб афазiї. Велику увагу приділяю терапії когнітивно-комунікативних розладів військовослужбовцям, які отримали поранення на Сході. Улiтку 2018 р. я органiзувала i провела iнтенсивну програму для вiйськовослужбовцiв "Заговори знову!". Для системного вирiшення проблеми надання когнiтивного-комунiкативної терапiї я створила ГО "Українське товариство терапiї мови і мовлення".

 

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org