Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

29 жовтня 2013

Презентація книги «Вікторіанська доба в українському художньому перекладі»

Презентація книги «Вікторіанська доба в українському художньому перекладі»

Програма імені Фулбрайта в Україні запрошує на презентацію книги Тетяни Некряч та Юлії Чалої «Вікторіанська доба в українському художньому перекладі», що відбудеться у вівторок, 29 жовтня 2013 р о 18:00. (м. Київ, вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, М «Палац Спорту»).

У книжці на достатньо широкому історико-культурному тлі розглядаються визначальні маркери предметного й не-предметного світу Вікторіанства, які в сукупності утворюють унікальність і впізнаваність тієї доби. До аналізу долучаються прозові й драматичні твори як видатних письменників-вікторіанців, зокрема, Чарльза Діккенса, Вільяма М. Теккерея, Уїлки Коллінза, Шарлотти Бронте разом з їх українськими перекладами, так і вікторіанські стилізації Джона Фаулза та Антонії С. Байєтт. Наскрізно проводиться думка про те, що недовираження, «недопереклад» тих або інших культурно маркованих знаків неодмінно призводить до спрощення, збіднення або навіть вилучення їхніх образних та ціннісних складників, а це спричиняє деформації на рівні фабули твору або характеру художнього персонажу. У процесі читання поступово вибудовується наочно епоха Вікторіанства - і не лише завдяки численним ілюстраціям, а й через ретельний аналіз репрезентативних тогочасних емблем з їхнім «асоціативним шлейфом». Автори книжки окреслюють перекладацькі рішення, які здатні відтворити у культурі-сприймачі певний концепт з мінімальними втратами.

Теоретичний підмурок дослідження не обмежується перекладознавчими розвідками: автори послуговуються здобутками лінгвокультурології, когнітивістики, літературознавства, і це в черговий раз свідчить про плідність міждисциплінарного підходу до проблем художнього перекладу.

Тетяна НЕКРЯЧ - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка; стипендіатка Fulbright Scholar Program 1994/95 (Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ). Автор понад 100 наукових праць з літературознавства, стилістики, перекладу. Окрім викладання на перекладацькому відділі, дослідницької роботи і керівництва аспірантами, перекладає художні твори: переклала п'єси і казки О. Вайлда, драми С. Моема і Т. Джонсона, мюзикл «Людина з Ламанчі» Д. Вассермана, роман Дж. Остін «Гідність і гонор»,  містичний детектив Дж. Ґрегорі  і  К. Тінторі «Книга імен» (з А. Кам'янець)

Юлія ЧАЛА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Керує науково-дослідною роботою студентів (магістерські, дипломні і курсові роботи); виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.16 - Перекладознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Херсонському державному університеті, Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Авторка 15 наукових праць, з них 2 навчальні посібники («Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів»,  «How to Shine in English: практикум з перекладу англійських фразових дієслів»