Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

17 січня 2014

Презентація книг Тамари Гундорової

Презентація книг Тамари Гундорової

Заплановану на п'ятницю, 24 січня 2014 р. презентацію книг відомого літературознавця  і культуролога  Тамари Гундорової  «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм» та «Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми» ПЕРЕНЕСЕНО. Дату буде оголошено додатково.

Монографія «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм»  (Київ: Критика, 2013. - 344 стор.) вийшла у світ другим виданням, істотно переглянутим і збільшеним майже вдвічі порівняно з виданням 2005 року - одним із найуспішніших інтелектуальних бестселерів на вітчизняному книжковому ринку. У дослідженні, жанр якого сама авторка визначає як розвідку з коментарем із «кінця постмодерну», осмислюється література українського постмодернізму як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних трансформацій, здійснюваних в ігровий спосіб. Метафорою  українського постмодернізму служить «післячорнобильська бібліотека» -  як набір текстів, топосів, топограм, цитат, дискурсів, баїв, сюжетів, імен, канонів, розгорнених на переломі ХХІ століття. Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачується при цьому як карнавалізований і пост-апокаліптичний текст. «Чорнобиль» виступає при цьому словом-символом, що позначає ситуацію присутності після травми. Оригінальна концепція  постмодернізму у монографії вибудовується  на основі методології нуклеарної критики, оскільки для відомих філософів постмодернізму - від Дериди до Бодріяра - постмодерн недвозначно асоціюється з ядерною епохою. Зрештою, для авторки оптикою служить ситуація «кінця постмодерну», що дозволяє Тамарі Гундоровій розгорнути, а в деяких випадках і скорегувати своє бачення постмодернізму в українській літературі.

Cучасна література, європейська меланхолія, постчорнобильський катастрофізм, хворе тіло і популярна культура - такі теми праці «Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми» (Київ, Грані-Т, 2013. - 546 стор.). Книга присвячена постколоніальним аспектам сучасної української культури. Центральною є теза про  «транзитну культуру» - своєрідний простір трансформації постоталітарної  культурної свідомості.  Транзитна культура говорить про постійно відновлюваний діалог між я і світом, тілом і оточенням, свідомістю і буттям, минулим і сучасним.  Вона свідчить про присутність минулого в сучасному, а також здійснює психосоціальну терапію.

У книзі ідеться про симптоми, які служать джерелом задоволення в сучасній культурі і водночас свідчать про посттоталітарну травму, що фіксується у свідомості, історії, тілі і мові сучасного суб'єкта.

У книзі аналізуються твори Оксани Забужко і Юрія Андруховича, Ліни Костенко і Євгенії Кононенко, Сергія Жадана і Сашка Ушкалова, Ірини Карпи і Михайла Бриниха, а також такі теми, як поп-Шевченко, Гоголь-індустрія, посттоталітарний кемп і новий український кіч.

Тамара ГУНДОРОВА - літературознавець, культуролог, доктор філологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, стипендіат Fulbright Scholar Program 1997/98 (Columbia University, New York, NY) та 2011/12 (Harvard University, Cambridge, MA)

Народилася 1955 року в с. Климівка Карлівського району Полтавської області.

Закінчила відділення української мови та літератури філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1977) та аспірантуру при Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України.

1981 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема інтелігенції і народу в соціально-психологічних повістях Івана Франка 80-90-х років XIX ст.», а у 1996 році - докторську дисертацію на тему «Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація».

В Інституті літератури імені Шевченка НАН України пройшла шлях від молодшого до провідного наукового співробітника і завідувача відділу. 2002 року очолила відділ теорії літератури.

Викладала у багатьох провідних вишах України та світу. Має велику кількість друкованих праць, рецензій та монографій.

Нині займається дослідженнями сучасної літературної теорії, ґендерних студій, постколоніальної критики, модернізму та постмодернізму.