Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

13 лютого 2014

Презентації Програми імені Фулбрайта у Львові 18-20 лютого 2014 року

18-20 лютого 2014 року у Львові відбудуться зустрічі директора Програми імені Фулбрайта в Україні Марти Коломиєць та координатора Програми Наталії Залуцької зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів міста

Метою зустрічей є ознайомлення авдиторії з можливостями, що їх надає Програма, та обговорення умов участі у конкурсах на отримання фулбрайтівських стипендій. Окрім того, зустрічі слугуватимуть доброю нагодою довідатись про цілі й традиції Програми, а також пізнати історії наукових пошуків і напрацювань її учасників.

Серед випускників Програми імені Фулбрайта є понад 100 представників академічної та наукової спільноти Львова, а саме - Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного  університету «Львівська політехніка», Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Українського Католицького Університету, Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України, Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту прикладних проблем  механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, Державного природознавчого музею НАН України; серед них - п'ятдесят вісім науковців,  двадцять три молодих викладачі/дослідники та двадцять випускників вишів.

У 2013/14 році зарахуванням  на Програму імені Фулбрайта було відзначено четверо львів'ян: стипендіат Fulbright Scholar Program - Ярослав Притула; стипендіати Fulbright Faculty Development Program - Ростислав Лесюк,  Наталія Черкас, Олег Матвєєв.

Ярослав Притула, доцент кафедри  міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка, працює над проектом «Дослідження теорії рефлексивності в економіці та бізнесі» у George Washington University ( Washington, DC) й спрямовує зусилля на вивчення можливостей розширення економічного та бізнес-моделювання через врахування рефлексивності економічних систем. Ростислав Лесюк, інженер першої категорії відділу математичного моделювання явищ самоорганізації Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, досліджує  шляхи підвищення ефективності фотоперетворення для сонячних елементів третього покоління з допомогою спектральних конвертерів у North Dakota State University (Fargo, ND), а також знайомиться з методикою викладання курсів «Математичні методи у фізиці» та «Наука й інженерія - Оптика» з метою підвищення кваліфікації та перенесення отриманого досвіду на формування навчальних курсів для українських студентів.  Наталія Черкас, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії, досліджує питання необхідності поліпшення якісної структури експорту в сировинно-орієнтованій економіці та її зв'язок із параметрами якості життя, що залишається одним з найбільш актуальних завдань для сучасної України. Олег Матвєєв, провідний інженер Інституту фізики конденсованих систем НАН України, працює над проектом «Часовороздільна фотоемісія в сильноскорельованих зарядововпорядкованих системах», що у площині теоретичної фізики, у дослідницькій групі під керівництвом професора Джеймса Фрірікса (James Freericks) у Georgetown University (Washington, DC).

Сімдесят два американських фулбрайтівці - фахівці з освіти, охорони здоров'я, права, політичних дисциплін, державного управління, соціології, економіки, управління бізнесом, журналістики, релігієзнавства, мистецтвознавства, американської літератури - проводили дослідження й читали лекції у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Українському Католицькому Університеті, Національному  університеті «Львівська політехніка», Національному лісотехнічному університеті України, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

З вересня 2013 року д-р мистецтвознавства, викладач кафедри музики в University of New Haven ( West Haven, CT) Віктор Марків читає лекції з музичної теорії й американської фолк-музики у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка.  Рівночасно д-р Марків вивчає творчість українських композиторів. У 2010 році він опублікував працю про видатного музичного діяча Мирослава Скорика «The Life and Solo Piano Works of the Ukrainian Composer Myroslav Skoryk» («Життя і фортепіанна творчість українського композитора Мирослава Скорика»).

У лютому 2014 розпочався десятимісячний проект молодої американської дослідниці, магістра архітектури (Yale University, New Haven, CT) Ешлі Біґам. У співпраці з працівниками Центру міської історії Центрально-Східної Європи вона спрямовує зусилля на вивчення історико-культурної й художньої цінності фортифікаційних споруд Західної України. На додаток до проведення дослідження Ешлі Біґам читатиме курс «Культурні фортеці: переосмислення, збереження й меморіальна архітектура».       

У березні 2014 року фахівець із спеціальної освіти, д-р освітньої/розвиткової психології, викладач у  Rider University (Lawrenceville, NJ) Христина Долинюк проведе низку семінарів, приватних консультацій, відкритих лекцій, присвячених проблемам аутизму, для широкої авдиторії - від психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, викладачів корекційної педагогіки, студентів/слухачів курсів зі спеціальної та інклюзивної освіти до батьків дітей з аутизмом та їх  особистих консультантів.

У травні - серпні 2014 когорту цьогорічних американських фулбрайтівців у Львові поповнить  д-р фізико-математичних наук, професор математики у Kansas State University (Manhattan, KS) Олександр Рамм; він читатиме лекції з прикладної математики студентам Львівського національного університету імені Івана Франка. У липні - серпні 2014 відбудеться третій візит художниці-фотографа й викладача мистецтва у Onondaga Community College, Syracuse, NY Ліди Сухи, що у рамках  серійного проекту «Портрет села - 20 років потому», направленого на фотографічне від-творення змін й відчувань, що відбулись у свідомості мешканців села Криворівня з часів незалежності.

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org