Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

25 лютого 2014

Fulbright Graduate Student Program

Судилося нам бути УКРАЇНОЮ у СВІТІ. Треба рухатися далі... не втрачаючи надії, з незахитаною вірою, не фанатичною, а породженою мислю. Власною працею й виваженими діями творити суспільство, що не вимагатиме від людей жертв й не вирішуватиме нагальні питання ціною людських життів. А для цього треба багато знати, уміти, розуміти, багато чого передумати, пережити, активно опановувати знання, що їх виробив розмаїтий світ, збагачувати власний український досвід надбаннями інших країн.

Провідне місце у нинішніх й майбутніх перетвореннях належить українській молоді. Програма імені Фулбрайта в Україні підтримувала й надалі підтримуватиме прагнення молодих людей, підсилюючи їх знаннями й досвідом, що їх пропонують магістерські програми у рамках Fulbright Graduate Student Program. Донині її можливостями скористались 178 студентів старших курсів й випускників українських вишів із широкою географією й галузевою приналежністю, які з належною самопосвятою не тільки ініціюють зміни в Україні, а й стають їх дієвимим учасниками.