Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

10 квітня 2014

Вітання Юрію Посудіну!

Наші найщиріші вітання стипендіату Програми імені Фулбрайта 1995/96 в University of Georgia (Athens, GA), доктору біологічних наук, професору кафедри фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України Юрію Посудіну із публікацією підручника "Фізика з основами біофізики" англійською мовою.

Д-р Посудін - автор 25 підручників та монографій, а також більше 150 наукових статей, авторських свідоцтв та патентів.

ПОСУДІН Ю.І. Фізика з основами біофізики: Підручник.-К.: Printline, 2 видання, 2014. -C. 209  http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2847

Підручник "Фізика з основами біофізики" ("Physics with Fundamentals of Biophysics"), призначений саме для підготовки студентів, що слухають лекції англійською мовою в навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України; він може бути корисним для іноземних студентів та аспірантів, перекладачів та всіх, хто цікавиться англомовною термінологією в галузі фізики та біофізики.

Основна мета підручника - навести основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики; розглянути фізичні процеси та механізми, що складають  основу життєдіяльності живих організмів - рослин, тварин, мікроорганізмів;  викласти проблеми впливу зовнішніх фізичних факторів на живі організми та їх  здатності реагувати на ці фактори; висвітлити принципи дії та можливі застосування  сучасних фізичних методів та приладів у сільськогосподарській, біологічній,  екологічній та медичній практиці.

Підручник містить приклади розв'язання практичних біофізичних проблем,  контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу студентами та запитання,  відповіді на які студенти зможуть дати у разі ознайомлення із відповідними  розділами підручника. Для оцінки знань студентів пропонується рейтингова система.  Кожний змістовний модуль має словник фізичних та біофізичних термінів. Інформативний матеріал представлений у додатку.