Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

30 липня 2014

Вимоги до Збірника (колективної монографії) конференції УФК «БУДУЄМО НОВУ УКРАЇНУ»

Стаття до Збірника матеріалів конференції УФК має бути написана українською АБО англійською мовою й оформлена відповідним чином:

  • індекс УДК (на початку праворуч);
  • назва статті (праворуч);
  • дані про автора (праворуч) - прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом міста); e-mail; іноземні автори вказують також назву країни; назва Фулбратівської програми, рік перебування та назва приймаючої інституції.
  • анотація українською та англійською мовами (рекомендовано від трьох до п'яти рядків);
  • ключові слова (від трьох до восьми);
  • текст статті;
  • список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів.

Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен перевищувати 10  сторінок (ф. А4) - 0,5 друк. арк. (25-30 тис. знаків); сторінки мають бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці).

Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхній, нижній і лівий береги - 2 см, правий - 1,5 см.

Зноски і примітки мають відповідати таким вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *.

Ілюстративний матеріал має відповідати таким вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином оформлені та зроблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff з роздільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані українською мовою. Малюнки з інтернету до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків - CMYK.

Стаття (ім'я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп'ютері (редактор Windows for Word).

Електронну версію статті просимо надсилати електронною поштою на адресу fulbright.alumni.ua@gmail.com.

Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням з автором.

Відповідальність за зміст несе автор.

Чекаємо на Ваші матеріали до 26 жовтня 2014 року.

З будь-яких питань, пишіть: fulbright.alumni.ua@gmail.com або телефонуйте:  (044) 287 07 77.

Проект "Будуємо нову Україну" здійснюється за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників проекту не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org