Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

13 листопада 2014

Перекладацький семінар

Якщо вас цікавлять проблеми художнього перекладу як складника національної культури, починаючи від видавничої справи і аж до глибинного аналізу літературного тексту, запрошуємо взяти участь у роботі перекладацького семінару, який планується проводити у форматі «круглого столу».

«Круглий стіл» збиратиметься раз на місяць, тема кожного наступного засідання узгоджується на попередньому. Ми сподіваємося побачити серед учасників семінару практичних перекладачів художніх творів, редакторів видавництв, відомих фахівців у царині теорії та методології перекладу, молодих дослідників, які можуть тут отримати корисні поради щодо своїх розвідок, відчути небайдуже ставлення як досвідчених вчених, так і своїх молодих колег. Аспірантам-перекладознавцям надається можливість апробувати у вузькому професійному колі окремі розділи своїх робіт, що, безумовно, сприятиме підвищенню їхньої наукової вартості. Будемо раді вітати вас на нашому «круглому столі».

Керівник семінару - Тетяна Некряч, перекладач, перекладознавець, професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, випускник Програми імені Фулбрайта.

Про Фулбрайтівський перекладознавчий семінар - про демократизм його формату, що об'єднує  відомих майстрів і маловідомих ентузіастів перекладацтва, базований на високій науковій  вимогливості і принциповості, творений в атмосфері доброзичливості  й щирості - у статті Сергія Ткаченка, лавреата Міжнародної премії імені В. Винниченка (США) «Дев'яте небо перекладацтва» на сторінках журналу «Всесвіт»