Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

3 грудня 2014

С.А. Жаботинська МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОЕКТ «ГРОМАДСЬКА УКРОПЕДІЯ»

Проблема. Сучасний інформаційний простір України нагадує величезний за обсягом будівельний майданчик, де будівельні матеріали перемішані один з одним і подекуди зібрані в окремі функціональні «блоки». Аналогічно, різноманітні теми, важливі для українського суспільства, перемішуються в інформаційному просторі, змінюючи одна одну, що ускладнює формування цілісної картини у свідомості реципієнта інформації. Водночас, така картина є необхідною запорукою системного усвідомлення фактів у їх взаємозв'язку, необхідного для адекватної оцінки цих фактів і відповідних дій з боку громади - українців з різними політичними поглядами, росіян, які мають викривлене бачення України, міжнародної спільноти, яка оцінює потенціал України як можливого партнера.

Пропозиція щодо вирішення проблеми. «Будівельний матеріал», який існує в інформаційному просторі (насамперед у Інтернет-мережі), доцільно застосувати для створення цілісної картини, структурованої за  розробленим проектом. Тим самим інформаційний простір стає «будівлею», де тематично упорядкована інформація перебуває у певному місці. Структура «будівлі», зрозуміла тому, хто до неї «входить», дозволяє легко знайти потрібну інформацію і встановити її зв'язок з іншими темами. Варіантом подібного проекту є Інтернет-сайт «ГРОМАДСЬКА УКРОПЕДІЯ».

Проект «ГРОМАДСЬКА УКРОПЕДІЯ». У назві проекту термін «громадська» відсилає до його виконавців (широкої української громади, особливо української інтелектуальної еліти); термін «Укропедія» («український опір» + «енциклопедія») вказує на тематику сайту і на спосіб його організації за принципом енциклопедичного тезаурусу, в якому інформація упорядковується за тематичним принципом.

Завданнями «ГРОМАДСЬКОЇ УКРОПЕДІЇ» є: а) презентація справжньої України: патріотам, непатріотам, росіянам, світу (бажано у перспективі розбудувати сайт на 3 мовах - українській, російській, англійській); б) виховання справжнього (морального), а не декоративного патріотизму української громади -  як "низів", так і "верхів"; в) опір антиукраїнській пропаганді.

Проект має таку онтологію (поняттєву модель):

1.     ЦІД - Центр інформаційних досліджень, який організовує і забезпечує створення інформаційного продукту (Інтернет-сайту).  ЦІД може бути локалізованим у Києво-Могилянській академії; координацію його діяльності здійснюють представники КМА і Українського фулбрайтівського кола. Відділи ЦІД: 1.1. науковий (завдання: створення сучасної методологічної бази для досліджень інформаційного простору - добір і систематизація класичних і сучасних праць, де розглядаються проблеми інформаційного впливу); 1.2. пошуковий (збирання, сортування і систематизація наявного матеріалу, широко представленого в Мережі й у ЗМІ); 1.3. аналітичний (аналіз матеріалу і створення потрібного контенту з урахуванням сучасних методик роботи з інформацією, особливо тих, що розроблені в когнітивній науці);  1.4. креативний (оформлення контенту - його розташування на сайті, супровід фото- і відеорядом тощо).

2.     Сайт «ГРОМАДСЬКА УКРОПЕДІЯ» має 2 розділи: «Україна - наша країна» й «Інформаційна війна за Україну».

2.1. Розділ «Україна - наша країна" має 2 підрозділи:

2.1.1. «Україна»: частини -  "Історія України", "Майдан", "Сучасна Україна (включаючи армію)", "Україна і світ" (показ того, як живе Євросоюз, і що дає Україні приєднання до нього; важливою є також тема діаспори);

2.1.2. «Ми - українці": частини - "Видатні українці", "Різні, але єдині" (культури і мови), "Україна у серці" (моральний  кодекс українця), "Влада - для нас" (думка народу про владу).

2.2. Розділ «Інформаційна війна за Україну» має 2 підрозділи:

2.1.1.  «Інформаційна зброя»: частини - "Інформаційні війни", "Мова і свідомість", "Техніки інформаційного впливу", "Захист від інформаційного впливу";

2.1.2.  «Стоп-фейк»: частини - "Бібліотека фейків" (зв'язок з існуючим сайтом СТОП-ФЕЙК під керівництвом Тетяни Матичак), "Аналіз фейків"(відео-майстеркласи, які пояснюють техніки застосування інформаційного впливу), "Наслідки фейків" (показ того, до чого призводить ворожа пропаганда), "Чорний список» (зв'язок із сайтом «Пропаганда Black List», з ініціативою створення якого виступив журналіст Олександр Заклецький).

Матеріали веб-сайту можуть застосовуватись для створення СЕРІЙ науково-популярних видань та СЕРІЙ відеопрограм на ТВ. Методологічна база, представлена в сучасних джерелах (бібліотека ЦІД) є цінною для наукових досліджень.

Виконавцями проекту можуть бути насамперед студенти різних специальностей з різних ВНЗ України (історики, соціологи, політологи, психологи, лінгвісти, журналісти, компьютерщики, представники творчих професій), для яких робота у проекті є своєрідною «виробничою» практикою. Приєднуватися можуть усі бажаючі. Рівні виконавців (за зростанням): шукачі даних (перший рівень), систематизатори даних (другий рівень), аналітики і креатори (третій, найвищий рівень). Учасники проекту можуть переходить з нижчого на вищий рівень, у чому полягає елемент гри.

Для виконання проекту підбирається ініціативна міждисциплінарна група фахівців (представників УФК і КМА), яка визначає шляхи формування мережі виконавців проекту і початкової обробки даних.

Свідомі (розумні й патріотичні) інтелектуали, об'єднуймося!

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org