Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

5 січня 2015

Нове видання підручника Юрія Посудіна «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища»

Нове видання підручника Юрія Посудіна «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища»

Наші найщиріші вітання стипендіату Програми імені Фулбрайта 1995/96 в University of Georgia (Athens, GA), доктору біологічних наук, професору кафедри фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України Юрію Посудіну із публікацією підручника «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища».  Підручник підготовлено до друку коштом малого гранту від Українського Фулбрайтівського Кола.

Д-р Посудін - автор 25 підручників та монографій, а також більше 150 наукових статей, авторських свідоцтв та патентів.

Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. 2-e видання.‒ К: Printline, 2015. ‒335 c.

Наведено відомості про сучасні методи та прилади, що застосову­ються для оцінювання й аналізу навколишнього середовища. Розглянуто основні характеристики компонентів біосфери, кліматичні (атмосферний тиск, вітер, температура, вологість, опади, природні випромінювання), атмосферні, гідрографічні, едафічні фактори навколишнього середовища.

Викладено принципи дії приладів для вимірювання параметрів навко­лишнього середовища, методологію оцінювання цих параметрів, моделю­вання процесів та явищ, що відбуваються у довкіллі. Висвітлено переваги і недоліки основних методів вимірювання.

Звернено увагу на поточний контроль знань студентів за допомо­гою завдань та задач практичного характеру, запитань, тестів.

Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів III -IV рівнів акредитації.