Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

1 грудня 2014

Довкілля та людина. Менеджмент екологічної діяльності

27 листопада 2015 року у рамках конференції «Будуємо нову Україну» відбулось засідання учасників круглого столу на тему«Довкілля та людина. Менеджмент екологічної діяльності».

Під час засідання круглого столу йшлося про актуальні проблеми збереження здоров'я людини, зміни, які необхідно внести до українського законодавства у заповідній справі у зв'язку з євроінтеграцією, особливості екологічного податку та презентація діяльності WWF в Україні, менеджмент екологічної діяльності. Із презентаційними матеріалами можна ознайомитись за відповідними тематичними посиланнями.

В обговоренні зазначених проблем прийняли участь представники різних спеціальностей, а безпосередньо до презентації результатів своїх досліджень були запрошені:

-      Юрій Посудін, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, The University of Georgia, доктор біологічних наук, професор кафедри фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України з доповіддю: «Актуальні проблеми охорони здоров'я української молоді».

-      Ігор Якименко, Fulbright Scholar Program, 2008-2009, Indiana University Bloomington, професор, завідувач кафедри екологічного контролю Національного університету харчових технологій: «Міжнародні та національні стандарти електромагнітної безпеки в світлі євроінтеграції України».

-      Іван Парнікоза, Fulbright Scholar Program, 2013-2014, Lehigh University, PA, к.б.н., с.н.с., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України: «Основні підходи до заповідної справи України у зв'язку з євроінтеграцією».

-      Олена Токмиленко, Fulbright Graduate Student Program, 2011-2013, Clemson University, аспірантка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Інтегрування екологічного принципу «забруднювач сплачує» в податкову систему України».

-      Олена Тарасова, менеджер проектів Дунайсько-Карпатської програми WWF в Україні, почесний голова ГО Український екологічний клуб «Зелена Хвиля», викладач Національного університету «Києво-Могилянська Академія»: «Всесвітній фонд природи: погляд у майбутнє».

-      Богдан Проць, к.б.н., координатор WWF в Україні, с.н.с., керівник лабораторії екології рослин ДПМ НАН України, Лауреат Міжнародної премії у сфері охорони природи Whitley Award Winner: «Діяльність WWF в Україні».

-      Дмитро Карабчук, Fulbright Faculty Development Program, 2011-2012, University of Vermont, к.с.-г.н., експерт з питань лісового господарства Дунайсько-Карпатської програми WWF в Україні, м.н.с., Національний лісотехнічний університет України: «Програма "ENPI FLEG II" в Україні - як приклад впровадження аналітичних проектів екологічного спрямування», модератор.

Під час презентації доповідачів виникали жваві дискусії стосовно піднятих проблем, способів їх вирішення та важливості в сучасних умовах. Було зазначено, що незалежно від складності поточної ситуації в країні завжди залишаються важливими питання взаємозв'язку людини та довкілля/середовища/природи. Це одні з фундаментальних принципів існування людини і розвитку суспільства. Доповідачі та присутні учасники конференції зазначили, що вдалим виявився й сам формат дискусії. Використаний міждисциплінарний підхід дозволяє ширше розглянути питання розв'язання типових науково-прикладних проблем. Було відзначено важливість тематичного обговорення за участі широкого кола учасників.

Учасники круглого столу висловлювали багато предметних рекомендацій та пропозицій стосовно покращення ситуації. В основному, побажання адресуються до уряду:

  • Підвищити рівень освітньої роботи із шкільними закладами стосовно існування важливих екологічних проблем. Зокрема це стосується загальної охорони довкілля, важливості збереження недоторканої частини природи, необхідності розвитку систем сталого лісового господарства, особливо в густонаселених й екологічно чутливих регіонах, розвитку плантаційного лісокористування, відновлювальної енергетики (але екологічно дружньої, збалансованої) тощо. Це повинно надавати майбутнім громадянам країни екологічно орієнтованого, чітко окресленого імпульсу у напрямку гармонійного розвитку як на рівні місцевих громад, так і на рівні держави в цілому, зниження негативного впливу бізнесу на довкілля.
  • Звернути особливу увагу відповідним відомствам країни на навність проблем фальсифікату в харчовій промисловості, які призводять до погіршення здоров'я, особливо у молодих людей країни, необхідність їх своєчасного попередження. Дбати про якість їжі, а не ціни.
  • Відповідним державним установам впорядкувати державні стандарти на допустимі норми випромінювання мобільних телефонів та виконувати функцію контролю за їх дотриманням. За останні 30 років доза випромінення підвищена у близько 5000 разів, що може призводити до збільшення раку головного мозку до 8 разів, особливо у дітей. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо впливу використання мобільного зв'язку на здоров'я людини.
  • Рекомендувати податковій системі України використати досвід країн ЄС змінивши підходи до розрахунку розмірів податків на викиди СО2 від транспортних засобів залежно від об'єму двигуна, інших показників.
  • Звернути увагу уряду України на важливість адаптації національного природоохоронного законодавства до відповідного законодовства ЄС.
  • Рекомендувати зберегти та розширити систему пасивної охорони (заповідності) в ході євроінтеграції України, а також популяризувати систему пасивної охорони України в країнах Європи.
  • Розпочати процес імплементації європейської природоохоронної мережі «NATURA 2000» за рахунок територій, не включених в існуючий ПЗФ України.
  • Рекомендувати до розгляду на черговому робочому засіданні керівництва Державного агенства лісових ресурсів України результати аналітичних напрацювань, виконаних за програмою «ENPI FLEG II» від WWF.
  • Звернутись до Верховної Ради України розглянути на черговому засіданні комітету з питань екології питання про затвердження критеріїв визначення особливо цінних для збереження лісів на державному рівні, апроксимації законодавства ЄС до українського законодавства.
  • Рекомендувати уряду країни обговорити важливість створення державного фонду для фінансування на конкурсних засадах різного рівня науково-прикладних проектів, направлених на вирішення екологічно орієнтованих проблем в освіті, науці й на практиці, як таких, які формують якісно здорове середовище існування людини. Особливу увагу звернути на інформаційну складову існування прозорого конкурсу та, у зв'язку з цим, результати втілених проектів, як шлях до утвердження справедливого суспільства.

Учасники зустрічі висловили подяку Посольству США в Україні за підтримку в організації роботи конференції та круглого столу зокрема.

З повагою,
модератор круглого столу
Дмитро Карабчук

 

 

 

 

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org