Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

15 червня 2015

Круглий стіл «Багатомовність і українська ідентичність: від конфронтації до єдності»

Черкаси, 8 липня 2015 р.

Місце проведення: Готель «Дніпро» (вул. Фрунзе, 13, м. Черкаси)
Організатори - Українське Фулбрайтівське коло,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПРОБЛЕМА

Україна - багатомовна країна, громадяни якої говорять українською, російською, білоруською, кримськотатарською, угорською, польською, молдавською, румунською та іншими мовами. Багатомовність в Україні є результатом взаємодії історичних, соціально-політичних, нейрофізіологічних і психологічних факторів. Історична міграція етносів зумовлює соціальний контекст для взаємодії мов і культур, який, у свою чергу, зазнає політичного впливу, котрий визначає статус мовно-культурних спільнот у державі. У результаті, природний «механізм» для оволодіння мовою, який існує в мозку людини і який має бути активований у критичний/сенситивний період (до 12 років), реагує на існуючу мовну ситуацію: у дитячому віці інтенсивність мовного середовища визначає нейрофізіологічно першу мову (або мови), яка набуває найбільшого ступеня укорінення Для дорослих важливим є також психологічний фактор - ступінь вмотивованості до оволодіння другою мовою.

Результатом русифікації України за часів її перебування в Російській імперії та за часів радянської влади стала наявність великого прошарку різного за походженням російськомовного населення, яке проживає в різних регіонах країни. У пострадянський період відштовхування від російської мови стало частиною боротьби за національну ідентичність. Проте подекуди агресивна «боротьба» проти російської мови видається неконструктивною з наукових позицій, тому що не беруться до уваги: 1) нейрофізіологія - ступень укорінення першої, російської мови в мозку її носіїв; 2) їх психологія - внутрішній протест (особливо старшого покоління) проти агресивного «мовного діалогу», що не привертає до української мови, а відвертає від неї; 3) нова соціально-політична ситуація в Україні - активна роль значної частини російськомовних громадян у відстоюванні суверенітету України і її демократичного вибору; 4) інформаційно-комунікативні потреби українського суспільства умовах глобалізованого світу, та ін.

Специфічна мовна ситуація, яка створилася в Україні завдяки взаємодії соціально-політичного і психо-нейрофізіологічного чинників, потребує об'єктивної, незаангажованої оцінки, яку мають надати не радикальні політики, а науковці, обізнані насамперед у галузях нейро-, психо- і соціолінгвістики. Ця оцінка має бути донесена до широкої громади (задля зменшення мовної агресії) і стати основою для розроблення збалансованої стратегії щодо мовної політики, яка забезпечила б гармонійний баланс між українською мовою як державною й усіма іншими мовами України. Саме це гармонійне збалансоване співіснування, за якого визнання домінування єдиної державної мови не заперечує адекватного гідного місця інших мов, має стати складником ідеї української ідентичності: громадянин України знає і поважає українську й інші мови своєї країни, суверенітет якої він відстоює і задля демократичної розбудови якої він працює.

МЕТА

Метою Круглого столу є створення робочої групи фахівців (лінгвістів, соціологів, політологів, юристів), яка надала б об'єктивний аналіз сучасної мовної ситуації в Україні і в рамках спеціального проекту запропонувала б стратегію збалансованої мовної політики, яка передбачає: а) провідну роль української мови як культурно-історичного і політичного символу держави Україна, як мови міжнаціонального спілкування в Україні; б) визначення адекватного статусу російської мови як однієї з мов України (а не мови Росії!), а також адекватного статусу міноритарних мов; в) підвищення ефективності вивчення іноземних мов задля успішної інтеграції України у світове співтовариство.

У межах проекту подальша діяльність створеної робочої групи фахівців буде координуватися з ширшим канадсько-європейсько-українським проектом «Демократичні реформи управління в Україні, 2015 - 2017», зокрема з його частиною «Національності й мовна політика» (проект здійснюється під егідою університету Альберта, Едмонтон, Канада).

ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ

  • Багатомовність: нейрофізіологічні, психологічні, соціальні та політичні аспекти.
  • Українська мова: заохочення українських громадян до вивчення й удосконалення української мови шляхом ознайомлення з її історією, сучасними варіантами, нормативною базою; шляхом популяризації україномовної літератури і культури; шляхом поширення інформації про україномовні діаспори за кордоном.
  • Російська мова як одна з мов України: визначення статусу, сфер застосування і шляхів навчання; популяризація доробку російськомовних письменників України.
  • Міноритрані мови в Україні: визначення статусу, сфер застосування і шляхів навчання; популяризація доробку письменників України - носіїв міноритарних мов.
  • Іноземні мови в Україні: шляхи підвищення рівня володіння ними.

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК

До участі у Круглому столі запрошуються спеціалісти, професійно обізнані із зазначеними темами. Прохання до 30 червня 2015 р. надіслати назви доповідей (до 10 хвилин, українською або англійською мовою) на електронні адреси:

fulbright.alumni.ua@gmail.com
"Українське Фулбрайтівське коло"

saz9@ukr.net
Жаботинська Світлана Анатоліївна,
доктор філологічних наук,
професор кафедри англійської філології
ЧНУ імені Богдана Хмельницького