Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

11 вересня 2015

Fulbright Scholar & Faculty Development Programs

Стипендії для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

Fulbright Scholar Program:
Проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо тривалістю від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури; фахівці з бібліотекарства; журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; аспіранти та здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
Кінцевий термін подання заявок - 15 жовтня 2015

Стипендії для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Faculty Development Program:
Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО). 
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
Кінцевий термін подання заявок - 1 листопада 2015