Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

13 грудня 2016

Про Фулбрайтівський перекладознавчий семінар

про демократизм його формату, що об'єднує  відомих майстрів і маловідомих ентузіастів перекладацтва, базований на високій науковій  вимогливості і принциповості,
творений в атмосфері доброзичливості  й щирості. 
У статті Сергія Ткаченка, лавреата Міжнародної премії імені В. Винниченка (США) «Дев'яте небо перекладацтва» на сторінках журналу «Всесвіт»