Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

30 жовтня 2018

Кінофільм Оксани Чепелик «Хроніки від Фортінбраса» у рамках виставки «Свій простір» в ПінчукАртЦентрі

Вівторок, 30 жовтня, 19:00

Відкриття виставки «Свій простір» в ПінчукАртЦентрі. Вхід вільний.

У рамках виставки - кінофільм «Хроніки від Фортінбраса» Оксани Чепелик (фулбрайтівської дослідниці в UCLA, University of California, Los Angeles, 2003-04, 2010-11), що базується на збірці есеїв з тією ж назвою Оксани Забужко, авторки відомого автобіографічного роману «Польові дослідження з українського сексу» (фулбрайтівської дослідниці в Harvard University, Cambridge, 1993-94 р). У фільмі Оксана Чепелик інтерпретує філософський текст і феміністську інтонацію авторського погляду на національну свідомість в просторі культурного лихоліття, створюючи асоціативну тканину зіставлення експресивного зображення та коментаря. Режисерка конструює уявний міфологічний простір феномена, що вивчається, за допомогою метафоричних дій перформенса і колажів з хронік минулих років і фрагментів історичних фільмів. Вона також звертається до підходу Тараса Шевченка до жіночої суті і уявленні про жіночу долю в Україні, інтерпретуючи процеси через ставлення до жіночого тіла (у філософському прочитанні - тіла культури), яке мордують і десакралізують потворні карлики. Оксана Чепелик символізує, таким чином, тоталітаризм як носія чоловічого начала, і як джерело пасивної долі України, минулої і сьогоднішньої. Ігрові епізоди, з одного боку, звернені до абсурду, гротеску, алегорії і пародії, а з іншого боку, є віддзеркаленням української кінематографічної традиції з її ірраціоналізмом і поетикою, заснованою фільмами О. Довженка.
«Свій простір» - шоста виставка в рамках Дослідницької платформи PinchukArtCentre. Її назва відсилає до хрестоматійного есе Вірджинії Вулф «Своя кімната» (1929), у якому письменниця підважила стереотипне уявлення про позицію і місце жінки-художниці в «чоловічому» світі. Апелюючи до цієї назви, виставка ставить питання, що є «простором» жінки в сучасному українському суспільстві. Умовно виставка складається з трьох розділів, у яких по-різному трактується ідея простору як вимушеного / прихованого, політичного / маніфестаційного, тілесного / чуттєвого. Кураторки: Тетяна Кочубінська, Тетяна Жмурко


Tuesday, 30 October, 19:00 "A Space of One's Own" exhibition opening at PinchukArtCentre. Free entrance.
A film «Chronicles of Fortinbras» by Oksana Chepelyk, based on the essay collection of the same title by Oksana Zabuzhko, author of the autobiographical prose work Field Research on Ukrainian Sex (1996), will be exhibited. The director interprets the philosophical text and feminist intonation of the writer's view of national consciousness in a timeless cultural environment with an associative fabric of words and expressive images. She constructs the imaginary mythological space of the studied phenomenon from metaphorical actions and performances, assemblages of past events and excerpts from historical films. She thus also evokes Shevchenko's approach to the female essence and the lot of women in the Ukraine, represented by the female body (the body of culture), tormented and desecrated here by repugnant dwarfs. The latter symbolise male totality - the source of the Ukraine's passive fate, past and present. The staged episodes, treating the absurd and the grotesque, allegory and parody, also reflect the Ukrainian literary tradition (irrationality and poeticism) and film (O. Dovzhenko).
A Space of One's Own is the 6th exhibition held within the framework of the PinchukArtCentre Research Platform. Its title references Virginia Woolf's classic essay A Room of One's Own (1929), in which the writer challenged the stereotypical understanding of a woman artist's position and place in the "men's" world. By engaging with this title, the exhibition raises the question of women's "space" in contemporary Ukrainian society. The exhibition is comprised of roughly three parts focusing on different interpretations of the notion of space: as enforced and hidden, as political and manifested, and as bodily and sensual. Curators: Tatiana Kochubinska, Tetiana Zhmurko.

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org