Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Анкета для участі у конкурсі Fulbright Research and Development Program на 2020-21 академічний рік

Учасники конкурсу до 1 листопада 2019 року повинні заповнити онлайнову анкету Оnline Application Form, що розміщена за адресою: https://apply.iie.org/ffsp2020

Форма онлайнової анкети є однаковою для декількох фулбрайтівських програм, зокрема, для програм FRDP та Graduate Student Program. При заповненні онлайнової анкети просимо у розділі Country Information обрати в полі Award Information тип програми Fulbright Research and Development Program. У розділі Study Plan, обираючи з випадаючого меню Degree Objective, просимо вказати тип програми Visiting Student Researcher.

Просимо уважно прочитати Інструкції, розроблені саме для українських учасників міжнародного конкурсу. Перелік документів та вимог до оформлення анкети, що описано в інструкціях, є вичерпним. Інших документів, за виключенням тих, що прямо зазначено в інструкціях, подавати не потрібно. Якщо у Вас виникнуть запитання, звертайтесь до координатора програми Інни Бариш: ibarysh@iie.org. Обов'язково зазначте у темі повідомлення назву програми  «FRDP».

Окрім онлайнової анкети, Вам потрібно до 1 листопада 2019 року подати додаткові форми, без яких комплект документів вважається неповним і не приймається до розгляду.

Всі форми, що ми розмістили під посиланнями у поданому нижче переліку, окрім  форми "Згода на обробку персональних даних", є в онлайновій анкеті.

Роздруковувати анкету або інші форми, подані онлайн, та подавати у паперовому вигляді /дублювати не потрібно.

  • Letter of Reference/Recommendationтри рекомендаційні листи можна подати одним із запропонованих способів:

1) ррекомендодавці заповнюють відповідні онлайн-форми тільки англійською мовою, що є більш зручним та бажаним для Програми. Посилання на форму рекомендації та інструкції щодо виповнення цих форм рекомендодавці отримають електронною поштою після того, як Ви зареєструєте їх в онлайновій анкеті у розділі Recommendations.

Дублювати рекомендації, що подано онлайн, та надсилати поштою оригінали листів не потрібно.

2) конкурсанти завантажують форми [Letter of Reference] та надсилають їх рекомендодавцям. Рекомендації потрібно подати тільки на бланку "Letter of Reference"- англійською або мовою оригіналу з перекладом англійською, виповнені на комп'ютері, не від руки.

  • Рекомендації повинні надійти до Офісу Фулбрайта безпосередньо від рекомендодавця, завірені його підписом (завіряти підпис печаткою або нотаріально не потрібно).
  • Подати рекомендаційні листи у запечатаних та підписаних конвертах або у відкритому вигляді (якщо рекомендодавець дозволяє Вам ознайомитись зі змістом листа) Ви можете разом з іншими документами, якщо саме у такому вигляді отримали їх від рекомендодавця. Якщо рекомендації будуть подані у паперовому вигляді,не потрібно дублювати їхта подавати додатково онлайн.
  • Перекладрекомендаційного листа (якщо рекомендацію подано не англійською мовою),офіційний, завірений у бюро перекладів(не нотаріально), можебути на окремому аркуші.

3) Частину рекомендацій  можна подати онлайн, інші можуть бути у паперовій формі.

Скановані копії або рекомендації, надіслані електронною поштою, не приймаються.

  • University Transcriptsкопії документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів про наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо).

1) На першому етапі конкурсу, до 1 листопада, копії документів подають українською мовою або мовою оригіналу. Завіряти копії не потрібно.Скановані документи необхідно завантажити в онлайнову анкету. Якщо у Вас декілька дипломів, просимо відсканувати їх разом з додатками одним файлом. Надсилати поштою ксерокопії документів про освіту не потрібно.

2) Фіналісти конкурсу, визначені після співбесіди, будуть зобов'язані надати:

1. Завірені копії всіх документів про вищу освіту українською мовою або мовою оригіналу (диплом/дипломи з додатками та копії документів про наукові ступені та звання). Документи повинні бути завірені тільки тією установою, яка їх видала. Завіряти копії нотаріально не потрібно.

2. Завірені (у бюро перекладів або у відділі міжнародних зв'язків) переклади ( дипломів з додатками) всіх документів про вищу освіту та наукові ступені та звання англійською мовою, включно з тими, які було отримано після 1 листопада. Завіряти переклади нотаріально не потрібно.

3. Переклади не потрібно робити, якщо фіналісти отримали двомовні дипломи сучасного зразка. Подати потрібно тільки копії,завірені тільки тією установою, яка їх видала (печаткою деканату/учбової частини/ міжнародного відділу/ архіву). Завіряти копії нотаріально не потрібно.

Якщо фіналісти програми не матимуть можливості завірити копії документів у навчальному закладі, необхідно буде підтвердити автентичність документів про освіту для визнання їх американськими університетами, звернувшись до Міністерства освіти і науки України для проставлення апостиля. Якщо дипломи/сертифікати отримано не в Україні, потрібно буде надати копії документів.

  • Portfolio – портфоліо є обов'язковим для кандидатів з творчих напрямків (архітектура, урбаністика, живопис, кіно, музика, скульптура, театр, фотографія, журналістика, інш.). Фіналісти конкурсу готуватимуть портфоліо відповідно до вимог американських університетів. На першому етапі конкурсу, портфоліо можна подати у довільній формі одним із запропонованих способів:

1) в електронному форматі, до10 робіт, одним файлом у форматі PDF (обсяг одного файла не повинен перевищувати 20 MB). Надіслати електронною поштою на адресу координатора програми Інни Бариш: ibarysh@iie.org. У темі повідомлення зазначте Ваше прізвище, назву програми «FRDP» та назву документу, напр.: Boiko_FRDP_Portfolio. 
2) завантажити портфоліо в онлайнову анкету у розділі Additional Information.
3) включити посилання на роботи у резюме або CV.

  • Згода на обробку персональних даних – обов'язкова форма. Виповнену й роздруковану форму із зазначенням дати заповнення та завірену особистим підписом потрібно подати у двох примірниках. Форма виповнюється українською мовою.

Онлайнову анкету потрібно заповнити
до 1 листопада 2019 року, до 24:00 (за українським часом).

Принести або надіслати документи поштою
(оригінали рекомендаційних листів з перекладом (якщо їх не подано онлайн) та форму «Згода на обробку персональних даних»)
потрібно не пізніше 1 листопада 2019 року
за адресою:
Офіс Програми імені Фулбрайта
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001

Координатор програми — Інна Бариш  ibarysh@iie.org;
Асистент програми —  office.ukraine@iie.org

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org