Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Анкета для участі у конкурсі Fulbright Research and Development Program на 2019-20 академічний рік

Учасники конкурсу до 1 листопада 2018 року повинні заповнити онлайнову анкету Оnline Application Form, що розміщена за адресою: https://apply.iie.org/ffsp2020

Форма онлайнової анкети є однаковою для декількох фулбрайтівських програм, зокрема, для програм FRDP та Graduate Student Program. При заповненні анкети на програму FRDP, просимо обрати опцію «Fulbright Foreign Student Program», вказуючи програму.  Обираючи з випадаючого меню "Degree Objective" , просимо вказати тип програми «Visiting Student Researcher».

Просимо уважно прочитати Інструкції, розроблені саме для українських учасників міжнародного конкурсу. Перелік документів та вимог до оформлення анкети, що описано в інструкціях, є вичерпним. Інших документів, за виключенням тих, що прямо зазначено в інструкціях, подавати не потрібно. Якщо у Вас виникнуть запитання, звертайтесь до координатора програми Інни Бариш: ibarysh@iie.org. Обов'язково зазначте у темі повідомлення назву програми  «FRDP».

Окрім онлайнової анкети, Вам потрібно заповнити додаткові форми, без яких комплект документів вважається неповним і не приймається до розгляду:

Ви можете використовувати форми, що ми розмістили під посиланнями у поданому нижче переліку. Всі форми, окрім "Згоди на обробку персональних даних", можна побачити також в онлайновій анкеті

 • Letter of Reference/Recommendationтри рекомендаційні листи можна подати одним із запропонованих способів:

1) рекомендодавці заповнюють відповідні онлайн форми тільки англійською мовою, що є більш зручним та бажаним для Програми. Посилання на онлайнову форму рекомендації та інструкції вони отримають електронною поштою після того, як Ви зареєструєте їх онлайн. Як зареєструвати рекомендодавців, Ви побачите, заповнюючи онлайнову анкету. Надсилати поштою оригінал листа не потрібно.

2) конкурсанти завантажують форми [Letter of Reference] та надсилають їх рекомендодавцям. Рекомендації потрібно подати тільки на бланку "Letter of Reference" - англійською або мовою оригіналу з перекладом англійською. Рекомендації повинні надійти до Офісу Фулбрайта безпосередньо від рекомендодавця, завірені його підписом. Подати рекомендаційні листи (у запечатаних та підписаних конвертах) разом з іншими документами Ви можете тільки у випадку, якщо саме у такому вигляді отримали їх від рекомендодавця. Якщо Ви отримали рекомендацію у відкритому вигляді (і рекомендодавець дозволяє Вам ознайомитись зі змістом листа), не потрібно вкладати такий лист у конверт. Подати потрібно тільки оригінал рекомендації.

3) Частину рекомендацій  можна подати онлайн, інші можуть бути у паперовій формі.

Скановані копії або рекомендації, надіслані електронною поштою, не приймаються.

 • University Transcriptsкопії документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів про наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо).

1) На першому етапі конкурсу, до 1 листопада, копії документів подають українською мовою або мовою оригіналу. Завіряти копії не потрібно.Скановані документи необхідно завантажити в онлайнову анкету. Якщо у Вас декілька дипломів, просимо відсканувати їх разом з додатками одним файлом. Надсилати поштою ксерокопії документів про освіту не потрібно.


2) Фіналісти конкурсу, визначені після співбесіди, будуть зобов'язані надати:
1. завірені копії всіх документів про вищу освіту українською мовою або мовою оригіналу (диплом/дипломи з додатками та копії документів про наукові ступені та звання). Документи повинні бути завірені тільки тією установою, яка їх видала. Завіряти копії нотаріально не потрібно.
2. завірені (у бюро перекладів або у відділі міжнародних зв'язків) переклади всіх документів про вищу освіту та наукові ступені та звання англійською мовою, включно з тими, які було отримано після 1 листопада. Завіряти переклади нотаріально не потрібно.

Якщо Ви не мали можливості завірити копії документів у Вашому навчальному закладі, необхідно буде підтвердити автентичність документів про освіту для визнання їх американськими університетами, звернувшись до Міністерства освіти і науки України для проставлення апостиля. Якщо дипломи/сертифікати отримано не в Україні, потрібно надати офіційні, завірені іноземним університетом копії документів.

 • Report on Proficiency in English Formне є обов'язковою формою; її відсутність не впливає на результати конкурсного відбору. Конкурсанти можуть не подавати цю форму на першому етапі. Рівень володіння англійською півфіналістів буде визначено комісією під час інтерв'ю. Фіналісти складатимуть комп'ютерний тест TOEFL, що засвідчить рівень володіння англійською та відповідність вимогам американських університетів. Для учасників, що хотіли би подати Report on Proficiency in English, окрім зазначених у формі осіб, її може заповнити кваліфікований викладач англійської, самостійно обравши спосіб визначення рівня володіння конкурсантом англійською мовою.
 • Academic Records Information Form не є обов'язковою формою; її відсутність не впливає на результати конкурсного відбору. Заповнити форму повинні будуть тільки фіналісти, визначені після співбесіди.
 • Transcript Release Form (for post-secondary U.S. transcripts only) – тільки для учасників конкурсу, які навчались в американських закладах вищої освіти.
 • Portfolio – портфоліо є обов'язковим для кандидатів з творчих напрямків (архітектура, живопис, кіно, музика, скульптура, театр, фотографія). Фіналісти конкурсу готуватимуть портфоліо відповідно до вимог американських університетів. На першому етапі конкурсу, портфоліо можна подати у довільній формі одним із запропонованих способів:
  1) в електронному форматі, до10 робіт, одним файлом у форматі PDF (обсяг одного файла не повинен перевищувати 20 MB). Надіслати електронною поштою на адресу координатора програми Інни Бариш: ibarysh@iie.org. У темі повідомлення зазначте Ваше прізвище, назву програми «FRDP» та назву документу, напр.: Boiko_FRDP_Portfolio. 
  2) завантажити портфоліо в онлайнову анкету (див. "Transcripts and Additional Documents")
 • Signature Formобов'язкова форма. Форму, подану на сайті та в онлайновій анкеті у форматі PDF, потрібно роздрукувати й виповнити від руки. Завірену особистим підписом із зазначення дати заповнення, форму потрібно надіслати поштою або принести до Офісу Фулбрайта.
 • Згода на обробку персональних даних – обов'язкова форма. Виповнену й роздруковану форму із зазначенням дати заповнення та завірену особистим підписом потрібно подати у двох примірниках. Форма виповнюється українською мовою.

Всі додаткові форми у форматі PDF потрібно роздрукувати й виповнити від руки. Ви можете використовувати форми, що ми розмістили під лінками у поданому вище переліку. Всі форми, окрім "Згоди на обробку персональних даних" є також в онлайновій анкеті  (див. ‘SupplementalForms').

Онлайнову анкету потрібно заповнити
до 1 листопада 2018 року, до 24:00 (за українським часом).

Принести або надіслати документи поштою
(оригінали рекомендаційних листів з перекладом (якщо їх не подано онлайн);
форми «Signature Form» та «Згода на обробку персональних даних»)
потрібно не пізніше 1 листопада 2018 року
за адресою:
Офіс Програми імені Фулбрайта
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001

Координатор програми — Інна Бариш  ibarysh@iie.org;
Асистент програми —  office.ukraine@iie.org

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org