Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Правління

Правління
Благодійної організації
«Українське Фулбрайтівське коло»

Прізвище, ім'я

Вчене звання, посада, місце роботи

Мусієнко Наталія

Голова Правління, Виконавчий директор організації
к.філос.н., провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Fulbright Scholar Program, 2010-2011, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Байсара Людмила

канд.філол.н., доцент, директор Регіонального навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Fulbright Scholar Program, 2000-2001, University of Utah, 2012-2013, University of Pittsburgh

Воробйова Ольга

д. філолог.н., професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, University of Illinois at Urbana-Champaign

Галета Олена

д.філол.н., професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри культурології Українського Католицького Університету, Fulbright Scholar Program, 2010-2011, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Коломиєць Марта

Директор Програми імені Фулбрайта в Україні.

Пронкевич Олександр

д.філол.н., професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Fulbright Scholar Program, 2003-2004, University of Wisconsin

Смаглій Катерина

(тимчасово призупинене членство у Правлінні організації)
кандидат філософських наук, Fulbright Scholar Program, 2012-2013, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Наглядова Рада
Благодійної організації
«Українське Фулбрайтівське коло»

Прізвище, ім'я

Вчене звання, посада, місце роботи

Жаботинська Світлана

доктор філол.н., професор кафедри англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Fulbright Scholar Program, 1994-1995, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000-2001, University of California

Ярошенко Тетяна к.і.н., Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія», Fulbright Scholar Program, 2004-2005, Yale University, 2010-2011, Columbia University

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org