Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Малі гранти

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс малих грантів
для членів Українського Фулбрайтівського Кола,
випускників програм академічних обмінів імені Фулбрайта

Затверджено на засіданні правління УФК 7 березня 2014 р.
З доповненнями у п. 1.5, 1.6, 1.8., 1.11, 2.1.
затвердженими на засіданні правління 12 квітня 2014 р. 

1. Загальні положення

1.1.         Малі гранти для членів УФК формуються за фінансової підтримки  Інституту міжнародної освіти та Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, а також інших залучених УФК грантів та благодійної підтримки.

1.2.         Малі гранти для членів УФК присуджуються рішенням Конкурсної Комісії для підтримки творчих, дослідницьких та видавничих ініціатив  випускників програм академічних обмінів імені Фулбрайта.

1.3.         Малі гранти надаються лише дійсним членам Українського Фулбрайтівського Кола, які відповідно оформили (подовжили) своє членство та сплатили членський внесок за поточний рік.

1.4.         Розмір річного обсягу фінансування Конкурсу малих грантів визначається кожного року у січні на підставі рішень про отримані на ці цілі гранти чи залучені благодійні кошти.

1.5.         Розмір персонального гранту на  підтримку видавничого, дослідницького чи творчого проекту не може перевищувати 1000 (одну тисячу) доларів США у гривневому еквіваленті.

1.6.         Розмір персонального гранту на  підтримку участі у Міжнародній конференції заявника  не може перевищувати 500 (п'ятсот) доларів США у гривневому еквіваленті.

1.7.         Персональний склад Конкурсної Комісії затверджується щороку і складається з  числа співробітників офісу Програми академічних обмінів імені Фулбрайта та членів правління УФК.

1.8.         На здобуття видавничих проектів можуть бути подані  рукописи, підготовлені членами УФК (індивідуальна чи колективна монографія, підручник, книга, стаття в міжнародному peer review журналі відкритого доступу тощо), не були раніше опубліковані. Конкурсна комісія має право направити рукопис праці на додаткову експертизу (рецензію). Обов'язковою умовою підтриманого проекту є зазначення у виданні про фінансове сприяння Програми та презентація опублікованого видання (крім статті) на зібранні членів УФК. Рекомендувати автору розмістити публікацію (повністю чи частково) у відкритому доступі через інституційний або тематичний репозитарій.

1.9.        На здобуття інших творчих та дослідницьких проектів, в т.ч. проведення конференцій чи  інших наукових заходів, створення фільмів чи організацію персональної виставки  тощо,  подається короткий опис проекту та його повний кошторис,  а також два листи підтримки від експертів у галузі. Обов'язковою умовою підтриманого проекту є вказання у супровідних документах (титрах до фільму, каталозі виставки, оголошеннях тощо)  про фінансове сприяння Програми.

1.10.     На здобуття проекту на участь у Міжнародній конференції за кордоном подається короткий опис проекту із зазначенням тематики конференції, дати та  місця проведення, кошторису витрат (з копіями бронювання квитка, підтвердження про сплату реєстраційного внеску тощо),  копії листа-запрошення, а також програми, де зазначено про виступ заявника. Обов'язковою умовою для підтриманих заявників є зазначення у програмі та/чи матеріалах  конференції  (крім основного місця роботи)  про участь у Фулбрайтівській програмі («Фулбрайтівський стипендіат у... (назва) університеті, рік).

1.11.     Терміни подачі проектів: до 1 січня, до 1 березня, до 1 червня, до 1 вересня щороку.

1.12.     Розгляд проектів Конкурсною Комісією та рішення про підтримку (фінансування чи часткове фінансування) відбувається раз на квартал.

1.13.     Проекти, які були подані на Конкурс, проте не здобули підтримки, можуть бути висунуті повторно, але не більше одного разу.  Заявник може подати протягом року проект лише у одній номінації (видавничий, дослідницький, творчий, на участь у конференції).

1.14.     До розгляду не приймаються проекти, спрямовані на

- виконання адміністративних, консультативних та організаційних функцій;
- участь у конференціях без виступу заявника;
- ті, що вже удостоєні за цю роботу (на ці ж витрати) іншого (інших) гранту/ів чи отримали повне фінансування  науковими установами та організаціями.

1.15.     Члени Конкурсної Комісії не мають права на отримання малого гранту у рік їх повноважень.

2. Порядок

2.1.     Проекти приймаються протягом року (до 1 грудня, до 1 березня, до 1 червня, до 1 вересня) в електронному та друкованому  вигляді на адресу офісу Програми ім.Фулбрайта (вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ, 01001, Україна, office.ukraine@iie.org та fulbright.alumni.ua@gmail.com)  із обов'язковим зазначенням  «На Конкурс малих грантів»,  але не пізніше 25 грудня.

2.2.     Перелік та зміст документів і матеріалів, що подаються:

-  аплікаційна форма:  відомості про претендента: прізвище, ім'я та по-батькові, рік народження, який навчальний заклад і коли закінчив/ла, участь у Програмі Академічного обміну (назва, рік),  напрям, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон та e-mail для оперативного зв'язку;
-  анотація роботи та характер проекту: дослідницький, видавничий, творчий, участь у конференції;
-  програма конференції із зазначенням теми виступу заявника (або лінк на програму конференції на сайті) та копія листа-запрошення на конференцію;
-  рукопис наукової чи навчальної праці (1 примірник) (для видавничих проектів);
-  кошторис;
-  додатково, але не обов'язково: рецензія чи лист підтримки.

2.3.     Проекти, оформлені з порушенням зазначених вимог цього Положення, до розгляду не приймаються.

2.4.     Відповідальність за організацію та проведення конкурсу несе Голова Конкурсної Комісії.

3. Порядок експертної оцінки робіт

3.1.     Рішення про участь роботи у конкурсі проектів малих грантів та надання гранту приймається відкритим  голосуванням на засіданні Конкурсної Комісії.

Встановлено, що одна людина може подавати проект на грант раз у 2 роки. Обмежено видавничі проекти монографіями, науковими, навчальними видавничими проектами, які містять актуальні результати досліджень, що проводилися під час стажування за Програмами академічного обміну.

Додаток:  Склад Конкурсної Комісії  у 2014 р.

1.    Коломиєць Марта - Голова
2.    Ярошенко Тетяна - заступник Голови
3.    Алексанич Вероніка
4.    Байсара Людмила
5.    Воробйова Ольга
6.    Жаботинська Світлана
7.    Загреба Віктор
8.    Залуцька Наталя
9.    Мусієнко Наталя
10.  Пронкевич Олександр
11.  Смаглій Катерина
12.  Хархун Валентина

FAQ

Контакти

Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

Київ, 01001, Україна

Тел.: +380 (44) 287 07 77

Факс: +380 (44) 230 20 60

office.ukraine@iie.org